۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - ۱۷:۲۱

جانمایی مراکز آموزشی مهدالرضا علیه السلام در نقشه مشهد مقدس بر اساس مناطق 12 گانه

برای استفاده از نقشه جانمایی شعبات مهدالرضا علیه السلام بر روی لینک زیر کیلک کنید.

https://drive.google.com/open?id=1v8D6M7-WuXHRG35ah5fEsh-4b_9jaa95&usp

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود