تصویر

زمان ثبت نام از ساعت 12 ظهر دوشنبه 16 تیرماه تا ساعت 14 چهار شنبه 18 تیرماه می‌باشد.

لطفا والدین از ثبت نام کودکان دارای معلولیت ذهنی و لکنت زبان حاد خودداری نمایند. در صورت ثبت نام، هفته اول شروع دوره آموزشی، از کلاس حذف خواهند شد و هزینه واریزی برگشت داده نمی‌شود.کلاس های ترم 2 مهدالرضا (علیه‌السلام) تابستان 99,  ادامه دوره آموزش روخواني قرآن كريم ویژه كودكان مهدالرضا علیه السلام ، متولدین نیمه دوم 92 ونیمه اول 93 می باشد.این دوره در 18 جلسه آموزشی یک ونیم ساعته و به صورت یک روز درمیان برگزار می شود.کلاس‌های ترم 2 مهدالرضا (علیه‌السلام) از 23 تیر ماه آغاز می‌شود وتا یکم شهریور ماه  ادامه دارد.برای رعایت پروتکل های بهداشتی حدنصاب لازم برای تشکیل کلاس حداقل 10 و حداکثر 12 نفر می‌باشد. در صورتی که تعداد فراگیران کمتر از 10 نفر باشد کلاس تشکیل نمی‌شود یا با کلاسی دیگر ادغام می‌گردد.

 

درصورت صدور بخشنامه استانداری مبنی بر تعطیلی کلاس های حضوری، کلاسها به صورت مجازی ادامه خواهد یافت.

 

 

عنوان دوره زمان برگزاری محدود به متولدین زمان ثبت نام زمان انصراف زمان ویرایش هزینه دوره
... از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1398/05/27 ساعت 10:00
تا 1398/05/31 ساعت 23:59
از 1398/06/01 ساعت 04:30
تا 1398/06/02 ساعت 04:30
از 1398/06/01 ساعت 04:30
تا 1398/06/02 ساعت 04:30
۰ تومان
. از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1398/06/12 ساعت 10:00
تا 1398/06/14 ساعت 23:59
از 1398/06/12 ساعت 04:30
تا 1398/06/14 ساعت 04:30
از 1398/06/12 ساعت 04:30
تا 1398/06/14 ساعت 04:30
۰ تومان
... از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1398/06/09 ساعت 10:00
تا 1398/06/15 ساعت 23:59
از 1398/06/09 ساعت 04:30
تا 1398/06/15 ساعت 04:30
از 1398/06/09 ساعت 04:30
تا 1398/06/15 ساعت 04:30
۰ تومان
. از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1399/01/26
تا 1399/03/25
از 1398/05/27 ساعت 10:00
تا 1398/05/31 ساعت 23:59
از 1398/06/01 ساعت 04:30
تا 1398/06/02 ساعت 04:30
از 1398/06/01 ساعت 04:30
تا 1398/06/02 ساعت 04:30
۰ تومان
. از 1398/08/20
تا 1398/09/20
از 1383/05/30
تا 1390/05/31
از 1398/08/20 ساعت 10:00
تا 1399/03/12 ساعت 23:59
از 1398/09/04 ساعت 10:26
تا 1398/12/20 ساعت 10:26
از 1398/08/21 ساعت 10:26
تا 1398/09/20 ساعت 10:26
۰ تومان
مهدالرضا(علیه السلام)2 از 1399/04/23
تا 1399/06/02
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1399/04/16 ساعت 12:00
تا 1399/04/18 ساعت 14:00
از 1399/04/16 ساعت 12:00
تا 1399/04/18 ساعت 14:00
از 1399/04/16 ساعت 12:00
تا 1399/04/18 ساعت 14:00
۴۰,۰۰۰ تومان
.. از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1398/06/09 ساعت 10:00
تا 1398/06/15 ساعت 23:59
از 1396/06/09 ساعت 04:30
تا 1396/06/15 ساعت 04:30
از 1396/06/09 ساعت 04:30
تا 1396/06/15 ساعت 04:30
۰ تومان
. از 1398/08/20
تا 1398/09/20
از 1383/05/30
تا 1390/05/31
از 1398/08/20 ساعت 10:00
تا 1399/03/12 ساعت 23:59
از 1398/08/20 ساعت 22:08
تا 1398/12/20 ساعت 22:08
از 1398/08/21 ساعت 15:58
تا 1398/09/20 ساعت 22:08
۰ تومان