تصویر

 

متقاضی گرامی؛

ضمن عرض سلام و  خوش آمد به سامانه ثبت نام بیست و سومین دوره آموزشی مهدالرّضا علیه السلام، لطفا جهت انجام ثبت نام موفق، اطلاعات موارد درخواستی را به دقت مطالعه و تکمیل نمایید.با تشکر

 

متقاضیان شهرستان قوچان، بابت هزینه شهریه، لباس فرم، کیف کوله، کتابها، لوح فشرده، لوازم تحریر و بیمه فراگیران مبلغ 300/000 تومان پرداخت می‌نمایند.

 

عنوان دوره زمان برگزاری محدود به متولدین زمان ثبت نام زمان انصراف زمان ویرایش هزینه دوره
ثبت نام مراکز طرح رایگان در مشهد مقدس از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1398/05/27 ساعت 10:00
تا 1398/05/31 ساعت 23:59
از 1398/06/01 ساعت 04:30
تا 1398/06/02 ساعت 04:30
از 1398/06/01 ساعت 04:30
تا 1398/06/02 ساعت 04:30
۱۹۷,۰۰۰ تومان
ثبت نام مراکز طرح مشارکتی در مشهد مقدس از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1398/05/27 ساعت 10:00
تا 1398/05/31 ساعت 23:59
از 1398/06/01 ساعت 04:30
تا 1398/06/02 ساعت 04:30
از 1398/06/01 ساعت 04:30
تا 1398/06/02 ساعت 04:30
۶۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام مراکز طرح مشارکت با موسسات در سایر شهر های استان خراسان رضوی از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1398/06/09 ساعت 10:00
تا 1398/06/15 ساعت 23:59
از 1398/06/09 ساعت 04:30
تا 1398/06/15 ساعت 04:30
از 1398/06/09 ساعت 04:30
تا 1398/06/15 ساعت 04:30
۶۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام مراکز طرح مشارکت مردمی ویژه شهرستان قوچان از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1398/06/12 ساعت 10:00
تا 1398/06/14 ساعت 23:59
از 1398/06/12 ساعت 04:30
تا 1398/06/14 ساعت 04:30
از 1398/06/12 ساعت 04:30
تا 1398/06/14 ساعت 04:30
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام مراکز طرح مشارکت مردمی در سایر شهر های استان خراسان رضوی از 1398/07/01
تا 1399/02/31
از 1392/07/01
تا 1393/07/02
از 1398/06/09 ساعت 10:00
تا 1398/06/15 ساعت 23:59
از 1396/06/09 ساعت 04:30
تا 1396/06/15 ساعت 04:30
از 1396/06/09 ساعت 04:30
تا 1396/06/15 ساعت 04:30
۱۹۰,۰۰۰ تومان